December 21, 2016

Syarat Kemasukan TAHFIZ

Hendaklah memiliki syarat-syarat minimum berikut: Berumur 7 tahun ke atas. Boleh menghafal ayat-ayat Al-Quran pada kadar yang ditetapkan. lbu-bapa bersungguh-sungguh mahukan anak seorang hafiz dan berupaya […]
December 21, 2016

Tenaga Pendidik Tahfiz

December 21, 2016

Pengetua Tahfiz

USTAZ RAFIE BIN BORHAN