December 21, 2016

Syarat Kemasukan TAHFIZ

Hendaklah memiliki syarat-syarat minimum berikut: Berumur 7 tahun ke atas. Boleh menghafal ayat-ayat Al-Quran pada kadar yang ditetapkan. lbu-bapa bersungguh-sungguh mahukan anak seorang hafiz dan berupaya […]
December 21, 2016

Tenaga Pendidik Tahfiz

December 21, 2016

Pengetua Tahfiz Darul Quran

Ustaz Mohd Rafie bin Borhan merupakan Pengetua Tahfiz MITT. Beliau dilahirkan pada 13 Ogos 1980. Beliau mendapat pendidikan di Sekolah Kebangsaan Air Hitam Batu 18, Muar, […]