PEPERIKSAAN SIJIL DARJAH ENAM AGAMA ( SDEA )

PEPERIKSAAN SIJIL DARJAH ENAM AGAMA ( SDEA )

Peperiksaan ini bermula pada 11 November 2018 sehingga 14 November 2018 iaitu bersamaan dengan hari Isnin sehingga Rabu. Peperiksaan Sijil Darjah Enam Agama ( SDEA ) ialah peperiksaan Diniah yang menguji kefahaman tentang subjek Sirah, Ibadat, Tauhid dan Al Quran. Objektif peperiksaan ini ialah menyediakan pelajar untuk menduduki pengajian peringkat Darjah Khas Agama di Johor. SDEA merupakan penanda aras bagi pelajar-pelajar memasuki Darjah Khas. Peperiksaan SDEA ini dikawal dan dipantau rapi oleh guru-guru diniah di MITT. Semoga kejayaan milik mereka. InsyaAllah.

Bit taufik wannajah!