:
Syarat Kemasukan TAHFIZ


Hendaklah memiliki syarat-syarat minimum berikut:

 1. Berumur 7 tahun ke atas.

 2. Boleh menghafal ayat-ayat Al-Quran pada kadar yang ditetapkan.

 3. lbu-bapa bersungguh-sungguh mahukan anak seorang hafiz dan berupaya membayar yuran atau bayaran-bayaran lain yang ditetapkan.

 4. Para pelajar bersedia untuk menjadi seorang hafiz.

 5. Lulus temuduga dan ujian kelayakan yang ditetapkan.

 6. Boleh membaca Al-Quran dengan tajwid dan kelancaran yang baik.

 7. Boleh menulis jawi atau arab.

 8. Minat yang mendalam dalam hafazan Al Quran dan ilmu yang lain.

 9. Mempunyai rekod yang baik.

 10. Berdisiplin, berdedikasi dan berakhlak.

 11. Pelajar yang bertukar sekolah dari sekolah lain hendaklah menyertakan surat berhenti sekolah dari sekolah asal.

*SETIAP PEMBATALAN PERMOHONAN HENDAKLAH DIMAKLUMKAN SEGERA KEPADA PIHAK PEJABAT.

*BAGI PENEMPATAN(ASRAMA) ADALAH TERHAD DAN DIUTAMAKAN KEPADA PELAJAR BERUMUR 13 TAHUN KE ATAS SERTA DI LUAR DAERAH JOHOR BAHRU SAHAJA. YURAN ASRAMA RM150