:
VISI


MISI :

– MELAHIRKAN GENERASI YANG BERILMU, BERIMAN DAN BERAKHLAK MULIA

– MEMBENTUK DIRI MEMPUNYAI SIFAT KEPIMPINAN YANG BOLEH DITELADANI

– MEWUJUDKAN SUASANA HARMONIS DI KALANGAN MASYARAKAT DI DALAM MAAHAD DAN MEMBENTUK SIFAT KEKITAAN

– MEMENUHI TUNTUTAN ILMU YANG MEMBAWA KEBAIKAN UNTUK BEKALAN DUNIAWI DAN UKHUROWI

VISI :

“MEMBENTUK GENERASI AL-QURAN”